Opzet van dit programma (Introductie)


Zoals je waarschijnlijk al hebt opgemerkt kan je door te klikken op de diverse onderdelen (in deze introductie, het keuzemenu links en gekleurde balk boven in dit scherm) door dit lesprogramma bladeren. 
Er wordt een diversiteit aan informatie gegeven, maar het accent ligt op "begripsmatige kennis". 
Er zijn veel externe - en interne  links aangebracht om jou bij het zoeken naar andere informatie uit te dagen, te stimuleren en te ondersteunen.
Het lesprogramma is zo opgezet dat je, als je bijvoorbeeld met Deel 1 bezig bent, ook door kan klikken naar andere delen.
Elk deel heeft weer specifieke informatie en kan helpen bij het beantwoorden van de vragen.
Zoals eerder opgemerkt begint dit programma met Deel 1 Algemeen (geschiedenis). 
Voor het uitdiepen van de informatie op de verschillende pagina's maak je gebruik van het verplichte lesboek "Gehandicaptenzorg WZ315".

Het is de bedoeling dat je zelfstandig, aan de hand van vragen en discussies met je medestudenten en je werk, het één en ander uitwerkt en verwerkt in een werkmap , E-mail of op Blackboard of een floppy.

Als je alle onderdelen hebt doorlopen beschik je over een werkmap met veel kennis, informatie, uitwerkingen van je eigen houdingsaspecten, eigen mening en de reflectie daarop, welke een goed zicht geeft op jouw kijk op de  Gehandicaptenzorg.

Klik in het linkermenu op Start (of hieronder) voor het vervolg van deze introductie van dit lesprogramma.

Start


     SPW3 SPW4 en MZ  Home