Werkmap (Introductie - Instructies)


*De student maakt een werkmap waarin hij of zij alle informatie verzamelt aan de hand van
  de vragen, discussies, gesprekken, etc.
 -De werkmap mag ook een floppy of cd-rom (b.v. zelf gebrand) zijn, afhankelijk van de werkwijze
  van de student.
*De werkmap, floppy of cd-rom  kan regelmatig aan de begeleidende docent worden aangeboden,
  zodat deze de vorderingen kan volgen en/of kan reageren met feedback.
 -De student kan ook materiaal (binnen Blackboard) via een E-mail versturen naar de begeleidende
  docent.
*De begeleidende docent stuurt een reactie via E-mail terug.
*Het kan zijn dat bepaalde opdrachten en/of vragen verder uitgewerkt moeten worden voordat er een
  positieve beoordeling volgt.

 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home