Knelpunten (deel 2)


Zie krantenartikel 1  Thomas vraagt niet veel tijd.

Zie krantenartikel 2  De verhuizing (Arduin)

Zie kritiek op zorgvernieuwing

Zie krantenartikel 3   Zelfstandigheid zet niet door

 

Vraag 24:    Wat zijn volgens jou de knelpunten in de verstandelijk gehandicaptenzorg volgens deze verhalen? 
                  Benoem ze en verwerk ze in de werkmap. Ga een discussie aan met medestudenten op het
                  internet over dit onderwerp. 

 

Voorzieningen


     SPW3 SPW4 en MZ  Home