Kritiek


Kritiekpunten op de zorgvernieuwing

-    versterking van versluiering tussen mensen

-    toenemend gevaar van sociaal isolement  door keuzevrijheid

-    bepaalde  woonwensen zijn praktisch onuitvoerbaar

-    integratie niet voor iedereen mogelijk en wenselijk.

      Lees Hoofdstuk 1.5 Kritiek op zorgvernieuwing Gehandicaptenzorg 315

Vraag:    Geef voorbeelden van de kritiekpunten zoals jij die in je werk tegenkomt. 
             Ken jij nog andere kritiekpunten? Geef dat aan met voorbeelden.

 

Voorzieningen


     SPW3 SPW4 en MZ  Home