Kernbegrippen (Deel 1 Algemeen)


Kernbegrippen in de huidige zorg aan verstandelijk gehandicapten:

 1-  Normalisatie

 2-  Integratie

 3-  Emancipatie

 4-  Zelfstandigheid/zelfontplooiing/zelfbeeld

 5-  Acceptatie

 6-  Gedragingen  en hun betekenis

 7-  Bescherming/veiligheid/geborgenheid

 8-  Relaties

 9-  Individualisering

10- Zorg op maat  

11- Community care

12- Burgerschap

Vraag 3:    Wat vind jij van deze begrippen? Geef je mening weer over bovenstaande uitgangspunten (kernbegrippen), 
                betrek medestudenten in jouw mening, wissel uit en verwerk dit in je werkmap. 
                Zie ook uitwerking kernbegrippen.

  Uitwerking kernbegrippen    


     SPW3 SPW4 en MZ  Home