Inleiding Community Care (Deel 6 Community Care)


Community Care draait om maatschappelijke participatie, het kunnen (en mogen red.) leven in de samenleving als ieder ander, waarbij mensen die bij die participatie belemmeringen ondervinden (zoals mensen met een verstandelijke handicap) ondersteuning krijgen.

Hieraan liggen drie argumenten ten grondslag:

-    mensen met een verstandelijke handicap hebben gelijke rechten als ieder ander om deel
     te nemen aan de samenleving;

-    de nieuwe generatie mensen met een verstandelijke handicap uit zelf de wens om aan
      het normale maatschappelijke verkeer deel te nemen;

-    er is een noodzaak de autonome groei van AWBZ-voorzieningen in te perken.

(Bron: Rapport Leven in de lokale samenleving) Zie Boekenlijst

Zie ook stichting Perspectief

Gevolgen van deze benadering:


     SPW3 SPW4 en MZ  Home