Integratie (Deel 6 Integratie)


Wat is integratie?

Integratie van gehandicapten is het opnemen in de gewone maatschappij, het maken tot of opnemen in een geheel.

Er zijn 4 vormen van integratie voor het deelnemen aan het maatschappelijk leven:

-    persoonlijke integratie   -ontdekken en erkennen van specifieke mogelijkheden en grenzen
                                       van de individuele persoon (gehandicapte)

-    fysieke  integratie         -lijfelijk aanwezig en betrokken zijn in de maatschappij

-    functionele integratie     -gebruik maken van alle maatschappelijke voorzieningen

-    sociale  integratie          -gelijkwaardige relatie met anderen 

Een andere benadering is:

zie ook kwaliteit van leven Arduin

Vraag 44:  Hoe bevorder jij de integratie van gehandicapten in de samenleving? 
               Geef voorbeelden aan de hand van de 4 vormen.


     SPW3 SPW4 en MZ  Home