Integratie 1


Een andere benadering is:     (Bron: Jos van Loon 2005, van zorg naar ondersteuning, Arduin,  Garant)

Emotioneel welbevinden: veiligheid, spiritualiteit, geluk, zelfbeeld, tevredenheid en vrij zijn van stress
   
Interpersoonlijke relaties: intimiteit, genegenheid, gezin, interactie, vriendschappen en ondersteuning
   
Lichamelijk welbevinden gezondheid, voeding, ontspanning, mobliliteit, gezondheidszorg, ziektekostenverzekering, vrije tijd en ADL activiteiten 
   
Materieel welbevinden: eigendom, financiele zekerheid, voeding, werk, bezittingen, sociaal-economische status en onderdak
   
Persoonlijke ontplooiing: onderwijs, vaardigheden, persoonlijke vervolmaking, persoonlijke competentie, zinvolle activiteit en vooruitgang
   
Zelfbepaling:
 
autonomie, keuzes, beslissingen, persoonlijke controle/beheersing, zelf richting kunnen geven en persoonlijke doelen en waarden   
   
Sociale inclusie:
 
(erbij horen) geaccepteerd worden, status, ondersteuning/support, werkomgeving, integratie en participatie in de samenleving, rollen, vrijwillige activiteiten en woonomgeving
   
Rechten;
 
privacy, stemrecht, toegang, eerlijke, rechtvaardige behandeling, eigendom hebben en rechten en plichten als burger


     SPW3 SPW4 en MZ  Home