Doelen (Introductie)


Je leert diverse begrippen kennen (Begripsmatige kennis (B), zie eindtermen) die van belang zijn voor het werken in de Gehandicaptenzorg. Door deze kennis van begrippen leer je zelfstandig een verbinding te leggen met huidige ontwikkelingen in de zorg en de daaraan gekoppelde ontstaanswijze. Hierdoor ontstaat er een bewustzijn en inzicht van historisch perspectief. 
Een aantal onderdelen worden in de BPV uitgewerkt en sommige andere onderdelen in gesprekken met de begeleidende docent. Deze onderdelen hebben betrekking op houdingsaspecten van de student. Dit is  ingepland. 

De huidige zorg en de visie daarop is blijvend in ontwikkeling. Je wordt daardoor geconfronteerd met opvattingen die een jaar later achterhaald en/of verandert kunnen zijn. Dit vraagt om een permanente flexibele en creatieve (leer)houding.

Zie ook Instructies

Klik hiernaast in het linkermenu op opzet (of hieronder) om met deze inroductie verder te gaan.

Opzet 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home