Community Care 2  (Deel 6 Community Care)


3-Community vision

De ‘service visie’ biedt geen mogelijkheden voor het realiseren voor een goede kwaliteit van bestaan. 
Ook in de ‘community visie’ is er sprake van formele zorg, maar neemt deze een veel kleinere plaats in.

De twee visies plaatsen dingen in een verschillend perspectief.

‘Service vision’

‘Community vision’

zorgprogramma’s

mensen, relaties en netwerken

afhankelijk van dienstverlening

deel van de samenleving

gericht op ‘cliënt-zijn’

erkennen van de mogelijkheden van mensen

Labels

verscheidenheid

verondersteld onveiligheid

vertrouwen in mensen en in de samenleving

beperkte hulpbronnen

onbegrensde mogelijkheden

 

Welke acties zijn nodig voor Community Care


     SPW3 SPW4 en MZ  Home