Community Care 3  (Deel 6 Community Care)


De volgende acties zijn nodig voor een ‘inclusieve community’:

De community biedt mogelijkheden voor alle mensen, onafhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. Realiseer inclusie niet voor grote groepen ineens, maar start klein. Dat geeft mensen vertrouwen. Vervolgens kun je het verder uitbouwen.

Vraag 45:  Hoe kijk jij aan tegen de mogelijkheden van Support Living en community care? 
                Geef voorbeelden hoe jij op je werk hier mee om zou willen gaan. 
                Is deze manier van denken op kort termijn haalbaar en uitvoerbaar in de sector waar jij werkt?
                Waarom wel en waarom niet? Motiveer je antwoord.


     SPW3 SPW4 en MZ  Home