Zorgvisies op verstandelijk gehandicapten (Deel 1 Algemeen)


 Verschillende modellen.

 1.     Het barmhartigheidmodel (1850-1945)

2.       Het medisch model  (1945-1960)

3.       Het sociologisch model  (1945-..)

4.       Het ontwikkelingsmodel  (1960-1970)

5.       Het leertheoretisch model  (1970-1975)

6.       Het psychoanalytisch model  (vanaf 1920)

7.       Het humanistisch model  (vanaf 1945)

8.       Het interactie model  (vanaf 1945)

9.       Het integratiemodel  (1970-1990)

10.   Zorg op maat  (vanaf 1990)

11.   Het emancipatie model. (vanaf 1995)  

12.    Het ondersteuningsmodel (vanaf 1999)

13.    Community care

Klik hier voor de uitwerking van deze visies

 Zie verder ook visies op lichamelijk gehandicapten

Vraag 2:   Welke modellen vind je momenteel het meest terug in de verstandelijk gehandicaptenzorg?
                Geef 2 voorbeelden aan de hand van je eigen praktijk, wissel met je medestudenten uit
                en verwerk dit in je werkmap..                

     SPW3 SPW4 en MZ  Home