Geschiedenis vanaf 1945 (Deel 1 - Algemeen - Geschiedenis)


Na de tweede wereld oorlog.

De vraag naar instellingen neemt toe. Steeds vaker wordt de zwakzinnige in een instelling geplaatst. De instellingen worden voor 100 % gesubsidieerd. Organisaties gaan zich professionaliseren, de nonnen en vrijwilligers worden vervangen door betaalde krachten. Het werken in een instelling wordt meer en meer als een beroep gezien. Omstreeks 1965 komen er opleidingen voor deze sector (HBO en MBO) en wat later de specifieke Z-opleidingen (Inservice-opleiding).

Zie ook krantenartikel Volkskrant dd. 19-12.2000  en krantenartikel  NRC dd 19 jan. 1999.

tijdslijn geschiedenis gehandicaptenzorg: http://www.gehandicaptenschrijvengeschiedenis.nl/tijdlijn.html

Terug naar Deel 1 Algemeen

Vraag 1:    Zoek op en beschrijf de geschiedenis van de Gehandicaptenzorg vanaf 1945 door middel van dit programma,
                 boeken, websites, tijdschriften en gesprekken met derden en verwerk dit in je werkmap. 

     SPW3 SPW4 en MZ  Home