Studiebelasting  (Introductie - Instructies)


Studiebelasting per periode

Per periode zijn er ongeveer 8 lessen van 2 lesuur ingeroosterd zonder docent. (zie daarvoor het lesrooster)
Docent is op afroep beschikbaar.

Per periode heeft de student buiten de lesuren om ongeveer 16 lesuren extra nodig om aan de vragen en dit programma te werken.

Totaal studiebelasting per periode: 32 lesuren

Ook voor de 3e periode in het 3e lesjaar is de totale studiebelasting 32 lesuren.

 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home