Stellingen (Deel 1 Algemeen)


  Stellingen t.a.v. de geschiedenis:

1-        In de geschiedenis van het inrichtingswezen weerspiegelen  zich  de economische ideaalbeelden,
           de leefpatronen en de godsdienst  van de betreffende maatschappijen.

2-        Een functie van de inrichting is de mogelijkheid om zich  van   ongewenst en /of gevaarlijke individuen te ontdoen.

3-        Het onsympathieke van opsluiting en uitbuiting ligt daarin dat het belang van zwak staande mensen ondergeschikt wordt gemaakt aan dat van de samenleving en de daarin aanwezige behoefte aan rust, winst en besparing.

4-        Christelijke liefdadigheid in Europa is de belangrijkste impuls geweest van de zorg voor armen, zieken, wezen, vondelingen, verlaten kinderen en zwakzinnigen.

5-        Kinderen en verstandelijk gehandicapten kun je niet met uiterlijke dwang dresseren maar kunnen wel veranderen en groeien met als basis het gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Vraag 7:    Bespreek de 5 stellingen in een groepje en verwerk je eigen mening in je werkmap.
                 Motiveer je antwoorden.  

     SPW3 SPW4 en MZ  Home