Probleemgedrag en oorzaken (Deel 4)


1    factoren in de verstandelijk gehandicapte zelf
     -gevoel van onveiligheid
     -ouderdom
     -stemmingswisselingen

2    factoren in de sociale omgeving
      -tekort aan aandacht
      -overbelasting
      -spanning
      -drukte
      -overschatting en onderschatting
      -geen netwerk

3    factoren in de omstandigheden
      -te grote leefgroep
      -ongezellige leefruimte
      -te weinig activiteiten
      -personeelswisselingen

zie ook deze site

 

Andere oorzaken:


     SPW3 SPW4 en MZ  Home