Privacy (Deel 5)


Wat versta jij onder privacy?  

Zoek dit uit via literatuur, collega's en anderen en verwerk de uitkomst in vraag 33.

 

 

 

 

Vraag 33    Hoe houd jij rekening met de privacy?  Geef minimaal 3 voorbeelden. 
                 Wat vind je lastig en wat niet t.a.v. omgaan met de privacy van de ouders?


     SPW3 SPW4 en MZ  Home