Ontwikkelingen Buitenland (Deel 1 Ontwikkelingen)


Noorwegen               (zie ook artikel)

Nieuw Zeeland

Engeland

Amerika

Duitsland

Frankrijk

Marokko

Zweden

 
vraag 22:  Geef een korte beschrijving van de ontwikkelingen in de bovengenoemde landen. 
               Maak hierbij gebruik van tijdschriften en gesprekken met derden.

     SPW3 SPW4 en MZ  Home