Oefening (Introductie - Beoordeling)


Vragen toetsoefening:

1. Zet de volgende begrippen in de juiste tijdsvolgorde:
    PGB, Zorg op maat, Barmhartigheidmodel, Ontwikkelingsmodel, Normalisatie, Integratie.

3. Beschrijf wat de volgende begrippen betekenen:
    PGB, Zorg op Maat, Ontwikkelingsmodel, Normalisatie, Integratie, KGVT, Support

4. Wat is een sociowoning?
    Voor welke doelgroep is een sociowoning bedoeld. 
    Wat zijn de doelen van een sociowoning?

5. Wat zijn de doelen van een activiteitencentrum.
    Wat is de functie van de activiteitenbegeleider in zo'n centrum?

6. Noem een 5-tal taken van de assistent-begeleider en van de begeleider.

7. Wat betekenen de volgende begrippen: AWBZ, WKCZ, KDV, WMO

8. Wat zijn de rechten van de verstandelijk gehandicapte ?
    Noem 3 belangrijke wetten. 
    Geef je mening weer over deze rechten. 
    Welke vind jij (nog  niet genoemde wetten) belangrijk?

9. Wat doet de SPD (MEE)?
    Wat betekent deze afkorting en beschrijf 3 taken van de SPD (MEE).

10.

Zie ook CD-ROM achterin het verplichte lesboek Gehandicaptenzorg 315

terug naar de Take home toets                                                                                                                                                                         


     SPW3 SPW4 en MZ  Home