Bron: RVU educatieve omroep (Deel 6 Community Care)

INTEGRATIE VERSTANDELIJK GEhandicapTEN MOET ZORGVULDIGER

De integratie van verstandelijk gehandicapten in de maatschappij moet zorgvuldiger. Het huidige beleid om instellingen voor gehandicapten te ontmantelen ten gunste van woonvoorzieningen in reguliere wijken pakt te vaak nadelig uit voor de gehandicapten. Er is sprake van gebrek aan begeleiding en tekortschietende medische zorg.

Luister naar De Confrontatie
(RealAudio, uitgezonden op 14 juni 2002).

Dat blijkt uit het debat in het RVU-radioprogramma De Confrontatie waarin werd gesproken over de vraag: hoe bevorder je de integratie én het welzijn van verstandelijk gehandicapten? Mario Nossin, directeur van Stichting Perspectief, is voorstander van het sluiten van de instellingen. Volgens Nossin bewijst de praktijk in andere landen, waaronder Zweden, dat dit kan. Hij verwijt de politiek te weinig daadkracht om het ondersteunen van gehandicapten in een normale woonomgeving echt mogelijk te maken. In zijn visie ligt de nadruk op de zeggenschap van de verstandelijk gehandicapten zelf. Zo zouden zij naar de gewone basisscholen moeten kunnen.

Tweede-Kamerlid Agnes Kant (SP) noemt de opstelling van Nossin dogmatisch. Ouders van verstandelijk gehandicapten moeten volgens haar kunnen kiezen uit verschillende vormen van zorg, dus ook uit kleinschalige zorg binnen een instituut. De integratie gaat nu te snel, meent Kant die de zogenaamde Verontruste Ouders ondersteunt. Deze ouders zijn bang dat het sluiten van alle instellingen het welzijn van (een deel van) de verstandelijk gehandicapten bedreigt. Echte integratie kan niet zonder fors meer geld, betoogt Kant. Nu wordt wel de filosofie doorgevoerd maar in de juiste omstandigheden voor integratie is niet voorzien.

Heleen Evenhuis, hoogleraar gezondheidszorg voor verstandelijk gehandicapten aan de Erasmus-universiteit, gelooft ook dat verstandelijk gehandicapten uitstekend in de maatschappij kunnen wonen, maar daar is wel een ‘plan van aanpak’ voor nodig. Zo is de gezondheidszorg voor licht verstandelijk gehandicapten die al zelfstandig wonen vaak zeer gebrekkig. De overheid moet het integratieproces faciliteren. Vertrouwen op ondersteuning van gehandicapten vanuit de samenleving -zoals Nossin voorstaat- noemde zij ‘volstrekt irreëel’.

De Confrontatie is een rechtstreeks RVU-discussieprogramma dat om de week wordt uitgezonden op 747 AM (vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur) en dat, steeds naar aanleiding van het voorafgaande programma Halte 747 AM, een belangrijke maatschappelijke kwestie onder de loep neemt. Presentatie: Ben Kolster. Redactie: Annette van den Berg.