Beoordeling (Introductie - Beoordeling)


Regels voor de beoordeling.

De student levert aan het einde van de ingeplande schoolperiode de 15 vragen in via mail, BB, floppy, Cd-rom of werkmap.
Elke getypte vraag mag niet meer zijn dan 2 A4tjes en niet minder zijn dan een 1/2 A4tje
Bij elk antwoord wordt gekeken of voldaan is aan de opdracht (de vragen).
Bij "nog niet voldaan" wordt de student in dezelfde of volgende schoolperiode in de gelegenheid gesteld om aan de opdracht  te voldoen door middel van een aanvulling (eventueel op aanwijzing van de docent).
Bij "voldaan" aan de opdracht volgt de beoordeling.
De beoordeling wordt uitgedrukt in een 5 puntsschaal, 6 tot en met 10.

De beoordeling vindt plaats op basis van de volgende criteria:

-mate van toepassing van kennis uit dit programma en lesboek

weging   25%

-mate van inzicht

weging   25%

-mate van reflectie

weging   25%

-mate van bejegening/beroepshouding (b.v. praktijkvoorbeelden/eigen mening)

weging   25%

Totaal

weging 100%

Bij de meeste vragen staat de eigen praktijk van de student (betaald of onbetaald werk) centraal.


 ROCMN Utrecht ZW SPW 315  Home