Behoeften (Deel 4)


Alle mensen in de gehandicaptenzorg hebben behoefte aan eten, drinken, gezelligheid, etc.

Deze behoeften zijn niet anders dan van mensen zonder handicap.

Maslow heeft hier onderzoek naar gedaan en kwam op de volgende basale behoeften:

- eten, drinken, slapen en onderdak

- veiligheid, geborgenheid, orde en gewoonte

- liefde en behoefte om ergens bij te horen

- waardering en achting

- zelfverheffing en zelfverwerking of zelfrealisatie

Zie ook behoeften 2

Zie ook behoeftepiramide van Maslow


     SPW3 SPW4 en MZ  Home