Behandeling - en begeleidingsmethoden (Deel 3)


-    Hometraining/PPG

-    Holding therapie

-    Kaufmanmethode (Sunrise)

-    TEACCH - programma

-    Methode Willem Kleine Schaars (WKS)

-    Goldstein

-    Gentle teaching

-    http://members.home.nl/de-laak/methodieken/eim.htm (Eigen initiatief methode)

 -    Feuerstein

-    gedragstherapie

-    speltherapie

-    zintuiglijke stimulering

-    snoezelen (site)

-    snoezelen

-    vroeghulp

-    thuiszorg

-    Heijkoop methode  oude site: Heijkoop methode

-    ervaringsfasen van Timmers-Huigens

Zie verder ook Omgaan met probleemgedrag


     SPW3 SPW4 en MZ  Home