Begeleiding visueel gehandicapten (Deel 3)


Aandachtspunten voor het begeleiden van zintuiglijk gehandicapten.

- benader de gehandicapte nooit onverwachts, laat horen dat je eraan komt door het noemen
  van een naam, door te zingen, geluid te maken, etc.

- houdt er rekening mee dat er in een leef - en woongroep verschillende geluiden zijn die
  de gehandicapten niet kunnen plaatsen. Benoem in dat geval het geluid en vertel waar het
  vandaan komt.

- zorg zowel binnen als buiten de groep voor een extra veilige omgeving. Verander niet zomaar
  de ruimte en verplaats geen meubilair 

- laat de gehandicapten dingen betasten. Laat jezelf ook betasten als je nieuw bent.
  Zorg ervoor dat je herkenbaar blijft

- neem niet alles uit handen, stimuleer de bewoner zo veel als mogelijk zelf te doen

- houdt rekening met de handicap, stimuleer de andere zintuigen

 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home