Begeleiding van mensen met een lichamelijke handicap (Deel 3)


Vuistregels bij begeleiding:

- verplaats je in de beleving - en leefwereld

- blijf zoeken naar de betekenis van het gedrag

- aanvaard, respecteer, waardeer de persoon

- ga uit van de mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden

- stel haalbare doelen

- houdt aandacht voor de persoonlijke omgang en neem de persoon serieus

reacties op lichamelijk gehandicapten

reacties van lichamelijk gehandicapten

Visies op lichamelijk gehandicapten


     SPW3 SPW4 en MZ  Home