Zorgvisies uitgewerkt  (Deel 1)


1-Het medisch model:  
Binnen het medisch model wordt  verstandelijk gehandicapt zijn beschouwd als een ziekte waaronder een individu gebukt gaat.

2-Het sociologisch model:
Vertegenwoordigers van het sociologisch model zien afwijkend gedrag, ogenschijnlijk opmerkelijk gedrag en ook verstandelijk gehandicapt zijn, als een product van het normaliserende maatschappelijk systeem.

3-Het ontwikkelingsmodel:
Het ontwikkelingsmodel verzette zich tegen de opvatting dat de ontwikkelingsachterstand van de mens met een verstandelijke handicap  een vast gegeven zou zijn  en dat  het geen zin zou  hebben  mensen met een  verstandelijke handicap op een hoger ontwikkelingsniveau te brengen.

4-Het leertheoretisch model:  
In het leertheoretisch model ziet men afwijkend gedrag als foutief aangeleerd gedrag. Men gaat uit van het principe dat dergelijk gedrag volgens dezelfde leerprincipes tot stand komt als normaal gedrag.

5-Het psychoanalytisch model: 
Binnen het psychoanalytisch model wordt afwijkend gedrag gezien als een onverwerkt psychisch conflict. Het ego is er met zijn, wellicht wat gebrekkig functionerende, afweermechanismen  niet in geslaagd adequaat te intermediŽren tussen Es en Superego.

6-Het humanisatiemodel:  
In dit model wordt gestart vanuit de mens die over ongekende groeimogelijkheden beschikt. Duidelijk is wel dat dit om relaties vraagt die het bevorderen van die groeimogelijkheden mogelijk maken. Het vraagt om mensen met een speciale attitude. Met behulp van die relaties kun je worden die je in feite bent. Achter dit model gaat een geweldig optimistisch mensbeeld schuil. Ieder mens is onvervreemdbaar uniek.

7-Het interactiemodel:  
In dit model staan menselijke relaties in de groep en de vorm die deze relaties binnen de groep hebben aangenomen centraal. In die zin voegt het interactiemodel iets toe aan het humanistischmodel, omdat binnen het interactiemodel de wijze waarop de persoon met zijn directe omgeving omgaat als bron wordt gezien voor het ontstaan van afwijkend gedrag. Het hele sociale systeem is van belang.

8-Het emancipatiemodel:  
Het emancipatiemodel benadrukt het tot zijn recht komen van de mogelijkheden van mensen (met een verstandelijke handicap). In deze is de kwaliteit van het bestaan van mensen in het geding.  


     SPW3 SPW4 en MZ  Home