Begrippen zintuiglijk gehandicapten


Onder zintuiglijk gehandicapten verstaan we mensen met een auditieve en/of visuele handicap.
 

-Visuele handicaps:        blindheid of slechtziendheid

-Auditieve handicaps:      doofheid of slechthorendheid.

- Gehoorstoornissen 

- Gezichtsstoornissen

- Vormen van gezichtsstoornissen

Zie voor leesproblemen: http://www.readspeaker.nl/


    SPW3 SPW4 en MZ  Home