Woning


Waar moet voor worden gezorgd? (Dit is een onderdeel van fysieke integratie)

-    het huis een rustpunt en een uitvalsbasis voor activiteiten is;

-    het huis het eigen  domein van de bewoner is, waar hij zelf verantwoordelijk voor is;

-    de bewoner zich met het huis kan identificeren, er trots op kan zijn;

-    de bewoner van het huis een eigen sociaal leven met zelfgekozen partners kan opbouwen;

-    er sprake is van privacy;

-    er een basis is voor een zinvolle dagbesteding, onder meer door het voeren van een eigen
     huishouding;

-    de bewoner in het huis kan blijven totdat hij zelf iets ander wil;

-    er sprake van zelfstandigheid is: een eigen voordeur en eigen voorzieningen, zoals een toilet, 
     een douche en een keuken;

-    er voldoende ruimte is;

-    er eigen voorzieningen zijn, zoals een tv, een radio en een telefoon;

-    er een goede balans tussen kwaliteit en de kosten is;

-    de bewoner zelf bepaalt wie er in zijn huis gewenst is en wie niet;

-    de bewoner vrij is in de keuze van aankleding en inrichting.

Zie ook verschillende woonsituaties.

Bron: Gehandicaptenzorg SPW 315


     SPW3 SPW4 en MZ  Home