Voorzieningen voor mensen met een lichamelijke handicap


voorzieningen voor mensen met een lichamelijke handicap.

-         grote woonvormen

-         kleine woonvormen

-         voorzieningencentra voor  jongeren

-         centra voor visueel gehandicapten

-         centra voor auditief gehandicapten

-         revalidatiecentra

-         fokus projecten

-         begeleid-wonenprojecten

-         medische kindertehuizen

-         verpleeghuizen  


     SPW3 SPW4 en MZ  Home