Stervensbegeleiding


Aandachtspunten bij stervensbegeleiding:

-    sluit zoveel als mogelijk aan bij de wensen en behoeften van
     stervenden

-    betrek altijd de familie bij het stervensproces

-    zorg voor een gepaste en prettige omgeving

-    maak het afscheid nemen, de naderende dood, bespreekbaar

-    praat niet met anderen over de betrokkenen in zijn of haar
     aanwezigheid

-   bied een veilige en goede lichamelijke en medische verzorging

-   zorg dat je je eigen emoties kwijt kunt bij collega's of anderen

Zie ook site over stervensbegeleiding


     SPW3 SPW4 en MZ  Home