Reacties van lichamelijk  gehandicapten


reacties van  lichamelijk gehandicapten:

- aanpassen aan verwachtingen (deviatietheorie)

- terugtrekken in isolement

- drang tot bewijzen

 

reacties op lichamelijk gehandicapten

Verwerking

Verloop

Visies op lichamelijk gehandicapten

 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home