Preventie en voorlichting


Er zijn 3 niveaus waarop je als begeleider preventief kunt voorlichten:

- primaire preventie
  (voorkomen van het optreden van ziekten of afwijkingen of ongezonde situaties)

- secundaire preventie
  (vroegtijdig opsporen van afwijkingen of gezondheidsbedreigende situaties)

- tertiaire preventie
  (het zo goed als mogelijk leren omgaan met de nadelige gevolgen van een afwijking of
  handicap)

Voorbereiding bij het geven van voorlichting.

Voorlichting geven:

- door verwijzing naar ouderverenigingen


     SPW3 SPW4 en MZ  Home