Maslow (Deel 4)


Behoeftenpyramide van Maslow:

1- Primaire biologische behoeften:     eten, drinken, rust, warmte

2- Bestaanszekerheid:                      behoefte aan veiligheid, zekerheid en een eigen plek

3- Sociale behoefte:                          ergens bij willen horen

4- Erkenning:                                   behoefte aan aandacht en waardering

5- Zelfontwikkeling:                           behoefte aan zelfontplooiing, leren en mondig zijn.

 

Zie verder behoeften

 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home