Links naar ouder - en patiŽntenverenigingen


Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten (FOVIG)               

Federatie van Ouderverenigingen                                                               

Landelijke Vereniging Balans                                                        

Oudervereniging de Knoop                                                           

Landelijke Vereniging Woordblindheid                                         

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK)       

Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen  

(en van Kinderen met Spraak - en Taalmoeilijkheden (FOSS) )

Vereniging voor doof - en blindheid.

Vereniging voor ouders met ADHD kinderen                                   

Platvorm voor ouders, kinderen, enz, met ADHD problematiek        

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)                                   

Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS)           

Ver. Samenwerkende Ouder- en PatiŽntenvereniging                    

Pleegouders met gehandicapten                                                   

Philadelphia                                                                                 

Rett Syndroom Netwerk Nederland (RSNN)                                    

Stichting Down's Syndroom (SDS)                                                 

Vereniging Samenwerkende Ouderen PatiŽntenorganisaties 
            
(betrokken bij erfelijke en/of aangeboren aandoeningen)                

Nederlandse vereniging spierziekten


     SPW3 SPW4 en MZ  Home