Gezinsvervangend tehuis (GVT)


GVT's -  zijn bedoeld als woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. (vanaf 18 tot 80 jaar)

KDV's -  kinderdagverblijf (3-16 jaar niet schoolgaand)

KGVT's -gezinsvervangende tehuizen voor kinderen (3-18 jaar niet meer thuiswonend en verblijf in een
            inrichting niet gewenst)

KVT's - kortverblijftehuizen, ook wel logeerhuizen (tijdelijke opname voor kinderen om ouders of
           verzorgers te ontlasten van de dagelijkse zorg)

           Zie verder ook bij instellingen

 

Voorzieningen

 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home