Autisme (Deel 3)


Wat is autisme?

-    aangeboren hersenafwijking
-    contactstoornis
-    taal - en spraakstoornissen
-    stereotiep bewegingspatroon
-    weerstand tegen veranderingen
-    ongewone interesse in bepaalde voorwerpen

Aandachtpunten voor de begeleiding van een verstandelijk gehandicapte en autistisch persoon:

Zie Begeleiding autist 

Zie ook autisme.pagina.nl

terug 


     SPW3 SPW4 en MZ  Home